top of page

Algemene Voorwaarden van de stichting ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’.

Overeenkomst inzake de vervaardiging van de aangeboden diensten.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan de ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’ verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’ en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’ opgenomen wordt

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’ en een opdrachtgever waarop ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering dienst door ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’

2.1 Nadat de offerte of prijsopgave is ontvangen door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever hierop akkoord te geven via e-mail. Hierbij gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden en zal ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’ de dienst gaan uitvoeren.​

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de dienst is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’ binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, locatie gegevens en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien opdrachtgever akkoord heeft gegeven kan de dienst 4 weken voor de afgesproken speeldatum kosteloos worden geannuleerd. Mocht de opdracht binnen het termijn van 4 weken voor de speeldatum geannuleerd worden zal het volledige offerte bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling, iDeal

4.1 Alle prijzen worden vermeld zonder BTW bedragen. Dit vanwege het feit dat de stichting geen belastingplicht heeft.

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingstermijn. De betalingstermijn van ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’ zal standaard zijn 14 dagen, tenzij anders is aangegeven.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, zal dit gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  • 1 Eerste herinnering: 5 dagen na het standaard betalingstermijn, geen extra kosten

  • 2 Tweede herinnering: 5 dagen na de eerste herinnering, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente van 8,05 % (zakelijke opdrachtgevers), 2,00 % (particuliere opdrachtgevers)

  • 3 Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente

Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van bijv. een uitgebreidere dienst, zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

4.4 De opdrachtgever ontvang zijn factuur digitaal in de mail.​

Artikel 5: Beeldmateriaal ter plaatse

5.1 Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden op de afgesproken speeldatum. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor de website en social media van de ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’.

5.2 Voordat er foto’s en video’s worden gemaakt wordt hier altijd over gecommuniceerd met de opdrachtgever. Wegens de privacywetgeving in Nederland dient de opdrachtgever akkoord te gaan met het maken en publiceren van het beeldmateriaal. Dit zal vermeld worden op de offerte. Mocht de opdrachtgever akkoord gaan met de offerte dan gaat hij tevens akkoord met het maken en publiceren van het beeldmateriaal wat gemaakt wordt door de ‘Veensche Sint en Pietenbrigade’.​

Artikel 6: Aansprakelijkheid op schade en ongevallen

6.1 De leden/acteurs van de 'Veensche Sint en Pietenbrigade' zullen zorgvuldig omgaan met de locatie en mensen waar zij langskomen. Toch zijn wij niet aansprakelijk voor gemaakte schade of ongelukken. Mocht er iets gebeuren tijdens onze aanwezigheid dan zullen wij hier altijd een passende oplossing voor vinden samen met de opdrachtgever.

Het boeken en deelname van onze stichting is geheel op eigen risico.

Laatste wijzigingen van de algemene voorwaarden:  08-09-2023

bottom of page